Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

A5 - Protokoll från arbetsenheterna

Plats
Anmärkning
Saknas
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980/81- Arbetsenheten för Bild och Form
2 1980/81-1982/83 Arbetsenheten för Musik. Pärm
3 1980/81- Arbetsenheten för Gymnastik och Rörelse
4 1980/81- Arbetsenheten för Språk och Litteratur
5 1980/81- Arbetsenheten för Pedagogik och Psykologi
6 1980/81- Arbetsenheten för Förskolstadiets metodik
7 1980/81- Arbetsenheten för Låg- och mellanstadiets metodik