Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

D4b - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar

Plats
Anmärkning
Med kontrollistor, praktikkort, tentamenskort och tentamensregister. * Ansökningshandlingar
gallrade juli 1989 med stöd av gallringsbeslut nr 650 och 928.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 ht 1977 Förskollärarlinjen
2 vt 1978 Förskollärarlinjen
3 ht 1978 Förskollärarlinjen
4 vt 1979 Förskollärarlinjen
5 ht 1979 Förskollärarlinjen
6 vt 1980 Förskollärarlinjen
7 ht 1980 Förskollärarlinjen
8 vt 1981 Förskollärarlinjen
9 ht 1981 Förskollärarlinjen
10 1982- vt 1983 Förskollärarlinjen
11 ht 1983 - vt 1984 Förskollärarlinjen
12 ht 1984 Förskollärarlinjen
13 1985 Förskollärarlinjen
14 1986 - vt 1987 Förskollärarlinjen
15 ht 1987 - vt 1989 Förskollärarlinjen
16 ht 1989 - vt 1990 Förskollärarlinjen