Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

D4c - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar

Plats
Anmärkning
Med kontrollistor, praktikkort, tentamenskort och tentamensregister. * Ansökningshandlingar
gallrade juli 1989 med stöd av gallringsbeslut nr 650 och 928. Ej komplett serie då det saknas vissa terminer.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 ht 1977 ht 1979 vt 1980 Lågstadielärarlinjen
2 ht 1981 vt 1982 ht 1983 Lågstadielärarlinjen
3 1984 Lågstadielärarlinjen
4 ht 1985 ht 1986 Lågstadielärarlinjen
5 ht 1987 ht 1988 ht 1989 Lågstadielärarlinjen