Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

D4d - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar

Plats
Anmärkning
Med kontrollistor, praktikkort, tentamenskort och tentamensregister. * Ansökningshandlingar
gallrade juli 1989 med stöd av gallringsbeslut nr 650 och 928. Ej komplett serie då det saknas vissa terminer.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 ht 1977 vt 1978 Mellanstadielärarlinjen
2 ht 1979 Mellanstadielärarlinjen
3 vt 1980 Mellanstadielärarlinjen
4 vt 1981 Mellanstadielärarlinjen
5 vt 1982 Mellanstadielärarlinjen
6 vt 1983 vt 1984 Mellanstadielärarlinjen
7 vt 1985 vt 1986 Mellanstadielärarlinjen
8 vt 1987 Mellanstadielärarlinjen
9 vt 1988 vt 1989 vt 1990 Mellanstadielärarlinjen