Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

D6 - Scheman, utbildningsgångar för lärarutbildningar

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartonger.
Förklaringar till förkortningar, se separata anteckningar.

Samtliga volymer i CA3 Kalmar
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1977/78
2 1978/79
3 1979/80 Scheman
4 1980/81 Scheman
5 1981/82 1981/82
6 1980-1990 Praktika LM
7 1982-1985 Scheman, utbildningsgångar FLM, praktika F
8 1985- ht 1987 Scheman, utbildningsgångar FLM
9 1988-vt 1990 Scheman FLM, G
10 ht 1990-vt 1991 ht 1990-vt 1991
11 1991/92 Scheman, utbildningsgångar F, FP
12 1992/93 Scheman, utbildningsgångar F, FP, praktika G
13 1993/94 Klass- och lokalscheman