Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

E3 - Diarieförda handlingar
Näringslivsservice

Plats
Referenser
Diarielista Näringslivsservice 1997-2005
Anmärkning
Diarier i serie C3
. Se även serie F16 för avtal. För diarielista se även under fliken referenser. Diarielista finns även i första arkivboxen för respektive år. Från och med ht 2002 ingår näringslivsservice i den gemensamma förvaltningens avdelning för omvärldskommunikation.
Sortering efter löpnummer.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1997
2 1998 1-40
3 1998 41-90 samt avslag
4 1999 1-70
5 1999 71-120
6 1999 121-158
7 2000 1-80
8 2000 81-130
9 2000 131-173
10 2001 1-70
11 2001 71-140
12 2001 141-180
13 2001 181-229
14 2002 1-65
15 2002 66-125
16 2002 126-160
17 2003 1-50
18 2003 51-100
19 2003 101-146
20 2004 2-65
21 2004 66-156
22 2005 1-85
23 2005 86-137