Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

F6 - Tentamen

Plats
Anmärkning
Tentamen som motsvarar provformulär skall bevaras. Provsvar lämnas tillbaka till studenten eller gallras i enlighet med RA-FS 2011:2 (gallras efter 2 år). Se även Institutionen för Samhällsvetenskap med ekonomi och serie F6 för fler tentamen.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1977--1984 SMLU (Särskild Musiklärarutbildning)
2 1978--1982 Turism- och rekreationslinjen, Enstaka kurser
3 1982--1984 Turism- och rekreationslinjen, Enstaka kurser, Förskolelärar-, Lågstadielärar- samt Mellanstadielärarlinjen
4 1984--1985 Förskolelärar-, Lågstadelärar- samt Mellanstadielärarlinjen, Turism- och rekreationslinjen, Enstaka kurser
5 1985--1986 Förskolelärar-, Lågstadelärar- samt Mellanstadielärarlinjen, Turism- och rekreationslinjen, Enstaka kurser
6 1986--1987 Förskolelärar-, Lågstadelärar- samt Mellanstadielärarlinjen, Turism- och rekreationslinjen, Enstaka kurser
7 1987--1988 Förskolelärar-, Lågstadelärar- samt Mellanstadielärarlinjen, Turism- och rekreationslinjen, Marknadsekonomiska linjen, Enstaka kurser
8 1988--1990 Enstaka kurser, Turism- och rekreationslinjen, Marknadsekonomiska linjen
9 1989--1990 Turism och rekreationslinjen, Marknadsekonomiska linjen, Enstaka kurser
10 1988--1991 Förskolelärar-, Lågstadielärar- samt Mellanstadielärarlinjen 1988-1991, Grundskolelärarlinjen 1989-1991
11 1990--1991 Medieteknik, Enstaka kurser, Turism- och rekreationslinjen, Marknadsekonomiska linjen
12 1991--1992 Förskolelärar- samt Grundskolelärarlinjen, Turism- och rekreationslinjen, Marknadsekonomiska linjen, Enstaka kurser, Medieteknik
13 1992--1993 Förskolelärar-, Fritidspedagog- samt Grundskolelärarlinjen, Turism- och rekreationslinjen, Marknadsekonomiska linjen
14 1990--1993 Grundskolelärar-, Förskolelärar- samt Fritidspedagoglinjen
15 1990--1991 Turism- och rekreationslinjen
16 1992--1993 Turism- och rekreationslinjen
17 1990--1993 Marknadsekonomiska linjen
18 1990--1993 Turism- och rekreationslinjen, Marknadsekonomiska linjen
19 1990--1993 Enstaka kurser (oklara), Enstaka kurser A-I
20 1990--1993 Enstaka kurser, K-T
21 1990--1992 Företagsekonomi, diverse kurser
22 1993 Företagsekonomi, diverse kurser
23 1993 Företagsekonomi, diverse kurser
24 1993--1994 Förskolelärar-, Grundskolelärar- samt Fritidspedagoglinjen, Naturvetenskaplig baskurs
25 1994--1995 Enstaka kurser
26 1995 Förskolelärar-, Grundskolelärar- samt Fritidspedagoglinjen, Naturvetenskaplig baskurs
27 1993--1997 Turism- och rekreationslinjen, Marknadsekonomiska linjen, Företagsekonomi, Teknik