Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

F8 - Kalmar högskolas utbildningsstatistik

Plats
Anmärkning
Statistik upprättad vid högskolan bevaras. Undantag gäller för statistik av tillfällig eller ringa betydelse samt inkommande statistik från SCB som gallras vid inaktualitet.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1981-1993
2 1982/83-1988/89 Högskolestatistik - A-Ö , kurs ; häri även registreringslistor för utbildningsstatistik SCB
- 1994-2003 Pärmar - dessa ska ha förvarats hos studentservice; ej inlevererade (genomgång 2009-11-09)