Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

G1a - Bokslut

Plats
Anmärkning
Från och med 1996-06-30 föregås Årsbokslut av Delårsbokslut.
Från och med 2006 endast Årsbokslut.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1977/78-1984/85
2 1985/86-1987/88
3 1988/89-1989/90
4 1989/90 Bokslutsrapporter
5 1990/91
6 1991/92
7 1992/93
8 1992/93
9 1993/94 Skulder "Ordning och reda"
10 1993/94 Fordringar och skulder
11 1993/94 Delårsrapport. Verksamhetsuppföljning
11a 1993 Budget/uppföljning
12 1994/95 Arbetsmaterial, "Ordning och reda"
12a 1994--1995 Arbetsmaterial, "Ordning och reda"
13 1994/95 Spec. skulder, Agressorapporter, Arbetsmaterial
13a 1994--1995 Spec. skulder, Agressorapporter, Arbetsmaterial
14 1994/95 Spec. tillgångar. Balans- och resultaträkning,
Råbalans. Spec. anslag. Anläggningstillgångar
15 1995/96 Delårsbokslut 1; Tillgångar. Avstämning balanskonto. Anläggningstillgångar
15a 1996 Budget/uppföljning
16 1995/96 Skulder. Avstämning balanskonto
17 1995/96 Delårsrapport. Arbetsmaterial. Sammanställningar
18 1995/96 Delårsbokslut 2; Behandlingshistorik. Arbetsmaterial delårsrapport
19 1995/96 Tillgångar, avstämning balanskonto. Avstämning , anläggningstillgångar
20 1995/96 Skulder avstämning balanskonto. Behandlingshistorik
21 1995/96 Bokslut. Avstämning tillgångar. anläggningar
22 1995/96 Behandlingshistorik. Arbetsmaterial årsrapport.
23 1995/96 Förskott kunder. Behandlingshistorik
24 1995/96 Avstämning skulder. Avstämning anslagsredovisning
25 1995/96 Avstämning anslagsredovisning. Behandlingshistorik
25a 1995--1996 Avstämning anslagsredovisning. Behandlingshistorik
26 1997 Delårsbokslut 1977-06-30.
27 1997 Skulder. Avstämning balanskonto.
Arbetsmaterial. Förskott stat/kunder, uppl. intäkter
28 1997 Behandlingshistorik.
Arbetsmaterial för sammanställning av delårsbokslut; Anläggningar avstämning.
28a 1997 Behandlingshistorik.
Arbetsmaterial för sammanställning av delårsbokslut; Anläggningar avstämning.
29 1997 Avstämning balanskonto. Skulder. Tillgångar.
30 1997 Årsbokslut 1997-12-31
Förskott kunder och ppl. intäkter
Avstämning anslagsredovisning. GU, Forskning
31 1997 Årsbokslut 1997-12-31
Tillgångar. Avstämning balanskonto.
Anläggningar avstämning.
32 1997 Årsbokslut 1997-12-31.
Behandlingshistorik. Underlag avst lev.reskontran; Arbetsmaterila för sammanställning årsredovisning
32a 1997 Årsbokslut 1997-12-31.
Behandlingshistorik. Underlag avst lev.reskontran; Arbetsmaterila för sammanställning årsredovisning
33 1997 Årsbokslut 1997-12-31.
Skulder. Avstämning balanskonto.
34 1998 Delårsbokslut 1998-06-30:
Tillgångar. Skulder
35 1998 Delårsbokslut:
Behandlingshistorik. Periodavgr. poster. Skulder
36 1998 Delårsbokslut:
Periodavgr. poster. Tillgångar. Arbetsmaterial
Periodavgr. projekt
37 1998 Delårsbokslut:
Anläggningstillgångar. Avräkning statsverket
Anslagsredovisning. Arbetsmaterial - delårsbokslut
38 1998 Årsbokslut:
Underlag för resultatredovisning
39 1998 Årsbokslut:
Periodavgr. poster, tillgångar. Anläggningstillgångar
Behandlingshistorik
40 1998 Årsbokslut:
Periodavgr. poster, skulder.
40a 1998 Årsbokslut:
Periodavgr. poster, skulder.
41 1998 Årsbokslut:
Avräkning statsverket. Anslagsredovisning.
42 1998 Årsbokslut:
Skulder, avstämning balanskonton.
Tillgångar, avstämning balanskonton
43 1998 Årsbokslut:
Arbetsmaterial - årsbokslut
Arbetsmaterial - periodavgr. projekt.
44 1999 Delårsbokslut:
Arbetsmaterial sammanställning av delårsbokslut; Anläggningstillgångar avstämning
45 1999 Delårsbokslut:
Periodavgr. poster - skulder
46 1999 Delårsbokslut:
Avstämning balanskonton, skulder.
Avstämning balanskonton, skulder.
47 1999 Delårsbokslut:
Avstämning balanskonto - tillgångar.
Periodavgr.poster tillgångar
48 1999 Delårsbokslut:
Behandlingshistorik. Statsverket. Anslagsredovisning
49 1999 Årsbokslut:
Arbetsmaterial periodavgränsningsprojekt.
50 1999 Årsbokslut:
Periodavgr.poster - tillgångar
51 1999 Årsbokslut:
Periodavgr.poster - skulder 1:2
52 1999 Årsbokslut:
Periodavgr.poster - skulder 2:2
53 1999 Årsbokslut:
Arbetsmaterial sammanställning bokslut
54 1999 Årsbokslut:
Avstämning balanskonto, skulder
55 1999 Årsbokslut:
Avstämning balanskonto. tillgångar
56 1999 Årsbokslut:
Anläggningstillgångar
57 1999 Årsbokslut:
Avräkning statsverket. Anslagsredovisning.
58 1999 Årsbokslut
Behandlingshistorik
59 2000 Delårsbokslut
Arbetsmaterial sammanställning delårsbokslut
60 2000 Delårsbokslut
Arbetsmaterial periodavgr. projekt.
61 2000 Delårsbokslut
Periodavgr. poster - tillgångar
62 2000 Delårsbokslut
Periodavgr. poster - skulder 1:2
63 2000 Delårsbokslut
Periodavgr. poster - skulder 2:2
64 2000 Delårsbokslut
Avstämning balanskonto, tillgångar
65 2000 Delårsbokslut
Avstämning balanskonto, skulder
66 2000 Delårsbokslut
Anläggningstillgångar
67 2000 Delårsbokslut
Anläggningstillgångar
68 2000 Delårsbokslut
Behandlingshistorik
69 2000 Årsbokslut
Arbetsmaterial för sammanställning årsbokslut
70 2000 Årbokslut
Arbetsmaterial periodavgr. projekt
71 2000 Årbokslut
Periodavgr. poster - tillgångar
72 2000 Årbokslut
Periodavgr. poster - skulder
73 2000 Årbokslut
Avstämning balanskont, skulder
74 2000 Årsbokslut
Avstämning balanskonto. tillgångar
75 2000 Årsbokslut
Anläggningstillgångar
76 2000 Årsbokslut
Avräkning statsverket. Anslagsredovisning
77 2000 Årsbokslut
Behandlingshistorik
78 2001 Delårsboslut
Arbetsmaterial för sammanställning delårsbokslut; Behandlingshistorik;
Arbetsmaterial periodavgr. projekt
79 2001 Delårsboslut
Periodavgr. poster - tillgångar
80 2001 Delårsboslut
Periodavgr. poster - skulder
81 2001 Delårsboslut
Anläggningstillgångar
82 2001 Delårsboslut
Avräkning statsverket. Anslagsredovisning
83 2001 Delårsboslut
Avstämning balanskonto, tillgångar
Avstämning balanskonto, skulder
84 2001 Årsbokslut
Arbetsmaterial sammanställning årsbokslut
85 2001 Årsbokslut
Arbetsmaterial periodavgr. projekt
86 2001 Årsbokslut
Periodavgr. poster - tillgångar
87 2001 Årsbokslut
Periodavgr. poster - tillgångar
88 2001 Årsbokslut
Avstämning balanskonto, tillgångar
89 2001 Årsbokslut
Avstämning balanskonto, skulder
90 2001 Årsbokslut
Anläggningstillgångar
91 2001 Årsbokslut
Anläggningstillgångar
92 2001 Årsbokslut:
Behandlingshistorik
93 2002 Delårsbokslut:
Arbetsmaterial sammanställning delårsbokslut
94 2002 Delårsbokslut:
Arbetsmaterial periodavgr. projekt
95 2002 Delårsbokslut:
Periodavgr. poster - tillgångar
96 2002 Delårsbokslut:
Periodavgr. poster - skulder
97 2002 Delårsbokslut:
Avstämning balanskonto, tillgångar
98 2002 Delårsbokslut:
Avstämning balanskonto, skulder
99 2002 Delårsbokslut:
Anläggningstillgångar
100 2002 Delårsbokslut:
Avräkning statsverket. Anslagsredovisning.
101 2002 Delårsbokslut:
Behandlingshistorik
102 2002 Årsbokslut:
Arbetsmaterial sammanställning årsbkslut
103 2002 Årsbokslut:
Arbetsmaterial sammanställning årsbkslut
104 2002 Årsbokslut:
Periodavgr. poster - skulder
105 2002 Årsbokslut:
Avstämning balanskonto, tillgångar
106 2002 Årsbokslut:
Avstämning balanskonto, skulder
107 2002 Årsbokslut:
Avstämning balanskonto, skulder
108 2002 Årsbokslut:
Avräkning statsverket. Anslagsredovisning
109 2002 Årsbokslut:
Behandlingshistorik
110 2003 Delårsbokslut:
Arbetsmaterial sammanställning delårsbokslut
111 2003 Delårsbokslut:
Periodavgr. poster - tillgångar
112 2003 Delårsbokslut:
Periodavgr.poster - skulder
113 2003 Delårsbokslut:
Avstämning balanskonto, tillgångar
114 2003 Delårsbokslut:
Avstämning balanskonto, tillgångar
115 2003 Delårsbokslut:
Anläggningstillgångar
116 2003 Delårsbokslut:
Avräkning statsverket. Anslagsredovisning
117 2003 Delårsbokslut:
Behandlingshistorik
118 2003 Årsbokslut:
Anläggningstillgångar
119 2003 Årsbokslut:
Avräkning statsverket, Anslagsredovisning
120 2003 Årsbokslut:
Periodavgränsningsposter Skulder
121 2003 Årsbokslut:
Tillgångar Avstämning av balanskonton
Periodavgränsningsposter Tillgångar
122 2003 Årsbokslut:
Behandlingshistorik
Arbetsmaterial för sammanställning av årsbokslut
123 2003 Årsbokslut:
Skulder Avstämning av balanskonton
124 2003 Årsbokslut:
Resultat - redovisning
124a 2003 Delårsbokslut och bokslut - analys
125 2004 Delårsbokslut:
Anläggningstillgångar
Avräkning statsverket - Anslagsredovisning
126 2004 Delårsbokslut:
Skulder - Avstämning av balanskonton
Periodavgränsningsposter - Skulder
127 2004 Delårsbokslut:
Tillgångar - Avstämning av balanskonton
Periodavgränsningsposter - Tillgångar
128 2004 Delårsbokslut:
Resultatredovisning
Behandlingshistorik - råbalans, Triggerdefinitioner, Konto-/Objektplan Avstämningar
Arbetsmaterial för sammanställning av delårsbokslut
129 2004 Årsbokslut 2004-12-31
Behandlingshistorik
Arbetsmaterial för sammanställning av årsbokslut
130 2004 Årsbokslut:
Skulder Avstämning av balanskonton
Periodavgränsningsposter Skulder
131 2004 Årsbokslut:
Tillgångar Avstämning av balanskonton
Periodavgränsningsposter Tillgångar
132 2004 Årsbokslut 2004-12-31
Anläggningstillgångar
132a 2004 Års- och delårsrapport
133 2004 Årsbokslut:
Avräkning statsverket Anslagsredovisning
134 2005 Delårsbokslut:
Periodavgränsningsposter Skulder
Arbetsmaterial för sammanställning av delårsbokslut
Avräkning statsverket Anslagsredovisning
135 2005 Delårsbokslut:
Tillgångar Avstämning av balanskonton
Behandlingshistorik - råbalans, triggerdefinitioner, konot-/objektplan, avstämningar
Periodavgränsningsposter Tillgångar
136 2005 Delårsbokslut:
Skulder Avstämning av balanskonton
137 2005 Delårsbokslut:
Anläggningstillgångar
138 2005 Årsbokslut:
Anläggningstillgångar
139 2005 Årsbokslut:
Arbetsmaterial för sammanställning av årsbokslut
140 2005 Årsbokslut:
Tillgångar
141 2005 Årsbokslut:
Avräkning - statsverket
Anslagsredovisning
142 2005 Årsbokslut:
Behandlingshistorik
Råbalans
Triggerdefinitioner
Konto/objektplan
Avstämningar
143 2005 Årsbokslut:
Kapital och skulder 1
144 2005 Årsbokslut:
Kapital och skulder 2
145 2006 Delårsbokslut - 2006-06-30:
Tillgångar
146 2006 Delårsbokslut - 2006-06-30:
Kapital och skulder 1
147 2006 Delårsbokslut - 2006-06-30:
Kapital och skulder 2
148 2006 Delårsbokslut - 2006-06-30:
Avräkning statsverket
Anslagsredovisning
149 2006 Delårsbokslut - 2006-06-30:
Anläggningstillgångar
150 2006 Delårsbokslut - 2006-06-30:
Behandlingshistorik
151 2006 Delårsbokslut - 2006-06-30:
Arbetsmaterial
152 2006 Årsbokslut - 2006-12-31:
Arbetsmaterial för sammanställning av bokslut
153 2006 Årsbokslut - 2006-12-31:
Skulder 1
154 2006 Årsbokslut - 2006-12-31:
Skulder 2
155 2006 Årsbokslut - 2006-12-31:
Anläggningstillgångar
156 2006 Årsbokslut - 2006-12-31:
Behandlingshistorik
157 2006 Årsbokslut - 2006-12-31:
Avräkning - statsverket
Anslagsredovisning
158 2006 SAKNAS
Årsbokslut - 2006-12-31:
Tillgångar
159 2007 Årsbokslut - 2007-12-31:
Skulder 1
160 2007 Årsbokslut - 2007-12-31:
Skulder 2
161 2007 Årsbokslut - 2007-12-31:
Tillgångar
162 2007 Årsbokslut - 2007-12-31:
Behandlingshistorik
163 2007 Årsbokslut - 2007-12-31:
Anläggningstillgångar
164 2007 Årsbokslut - 2007-12-31:
Arbetsmaterial för sammanställning av bokslut
165 2007 Årsbokslut - 2007-12-31:
Tillgångar - avstämning delår 2007
166 2007 Årsbokslut - 2007-12-31:
Skulder - avstämnin delår 2007
167 2007 Årsbokslut - 2007-12-31:
Avräkning - statsverket
Anslagsredovisning
168 2008 Årsbokslut - 2008-12-31:
Skulder 1
169 2008 Årsbokslut - 2008-12-31:
Avräkning statsverket
Behandlingshistorik
Skulder 2
170 2008 Årsbokslut - 2008-12-31:
Tillgångar
171 2008 Årsbokslut - 2008-12-31:
Arbetsmaterial för sammanställning av bokslut
172 2008 Årsbokslut - 2008-12-31:
Anläggningstillgångar
173 1993--2006 Års- och delårsrapporter
174 2009 Behandlingshistorik
Avräkning statsverket
Arbetsmaterial
175 2009 Tillgångar Anläggningstillgångar
176 2009 Skulder