Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

G1c - Arvodesräkningar (Kopior)

Plats
Anmärkning
Jfr G1b. Volymer i serien har tidigare gallrats eller överförts till G1b.
Serien bevarad då fullständighet i G1b ej kan garanteras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1977/78
2 1977/78
3 1977/78
4 1978/79
5 1978/79
6 1979/80
7 1979/80
8 1980/81
9 1980/81
10 1980/81
11 1981/82 Gallrade 1992
12 1982/83 Gallrade
13 1983/84 Gallrade
14 1977/78 - 1978/79 Handlingarna insorterade i G1b:1-5
15 1979/80 SMLU
Gallrade 1990-09-06
16 1980/81 SMLU
Gallrade 1991
17 1981/82 SMLU
Gallrade 1992
18 1982/83 SMLU
19 1983/84 SMLU
20 1984/85 SMLU
21 1984/85 Handledare, klasslärarlinjen
22 1984/85 Gästföreläsare, institutionen för lärarutbildningen
23 1985/86-1986/87 Gästföreläsare, institutionen för lärarutbildningen
24 1985/86 Handledare, klasslärarlinjen
25 1986/87 Handledare, klasslärarlinjen
26 1984vt - 1985/86 Förskollärarlinjen
27 1987/88 Förskollärarlinjen, fritidspedagoglinjen
28 1987/88 Klasslärarlinjen
29 1980/81 Centralkansliet
Gallrade 1992
30 1981/82 Centralkansliet
Gallrade 1992
31 1982/83 Centralkansliet
Gallrade 1995
32 1983/84 Centralkansliet
Gallrade 1995
33 1985/86 Centralkansliet
34 1987/88-1988/89 Centralkansliet
35 1987ht - 1988ht Gästföreläsare
Lärare i projekt
36 1988/89 L-M-linjerna
37 1988/89 F-linjen
38 1989/90 L.M och G-linjerna
39 1989/90-1990/91 F- och Fp-linjen 1989/90-1990/91; G-linjen 1990/91
40 1989/90-1990/91 Gästföreläsare LUB
41 1982/83-1985/86 Sjöbefälsskolan
42 1986/87-1988/89 Sjöbefälsskolan
43 1989/90-1991/92 Sjöbefälsskolan
44 1991/92 Handledare, Förskolelärare, Fritidspedagoger, Grundskolelärare
45 1992/93 Handledare, Förskolelärare, Fritidspedagoger, Grundskolelärare
46 1992/93 Gästföreläsare LUB
47 1992/93 Sjöbefälsskolan
48 1993/94 Sjöbefälsskolan lå
49 1993/94 Sjöbefälsskolan lå
A-Ö
50 1980-1987 samt 1995