Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

G1b - Arvodesräkningar

Plats
Anmärkning
Ifrån 1993 redovisas arvodesräkningar i ekonomiredovisningssystemet Agresso
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1977/78 A-H
2 1977/78 I-M
3 1977/78 N-Ö
4 1978/79 A-H
5 1977/79 I-O
6 1977/79 P-Ö
7 1979/80 A-H
8 1979/80 I-O
9 1979/80 R-Ö
10 1980/81 A-G
11 1980/81 H-N
12 1980/81 O-Ö
13 1981/82 A-F
14 1981/82 G-L
15 1981/82 M-R
16 1981/82 S-Ö
17 1982/83 A-G
18 1982/83 H-M
19 1982/83 N-Ö
20 1983/84 A-G
21 1983/84 H-N
22 1983/84 O-Ö
23 1984/85 A-I
24 1984/85 J-O
25 1984/85 P-Ö
26 1985/86 A-F
27 1985/86 G-K
28 1985/86 L-Q
29 1985/86 R-Ö
30 1986/87 A-G
31 1986/87 H-L
32 1986/87 M-Ö
33 1987/88 A-E
34 1987/88 F-J
35 1987/88 K-O
36 1987/88 P-S
37 1987/88 T-Ö
38 1988/89
39 1988/89
40 1988/89
41 1988/89
42 1989/90
43 1989/90
44 1989/90
45 1990/91
46 1990/91
47 1990/91
48 1990/91
49 1991/92 Saknas
50 1991/92 Saknas
51 1991/92 Saknas
52 1991/92 Saknas
53 1992/93 Saknas
54 1992/93 Saknas
55 1992/93 Saknas
56 1993
57 1993/94 Ver.nr. 43000000-43000400
58 1993/94 Ver. 43000401-43000800
59 1993/94 Ver. 43000801-43001113
60 1994/95 Ver.44000000-44000449
61 1994/95 Ver. 44000450-44000899
62 1994/95 Ver.44000900-44001103
63 1995/96 Ver.45000000-45000300
64 1995/96 Ver.45000301-45000700
65 1995/96 Ver. 45000701-45001136
66 1995/96 Ver.45001137-45001500
67 1995/96 Ver.45001501-45001812
68 1997 Ver.47000000-47000400
69 1997 Ver. 47000401-47000800
70 1997 Ver. 47000801-47001160
71 1997 Ver. 47001161-47999999
72 1998 Ver. 48000000-48000390
73 1998 Ver. 48000391-48000777
74 1998 Ver. 48000778-48001010
75 1998 Ver. 48001011-48001377
76 1998 Ver. 48001378-48001541
77 1999 Ver. 49000000-49000311
78 1999 Ver. 49000312-49000598
79 1999 Ver. 49000599-49000998
80 1999 Ver. 49000999-49001335
81 1999 Ver. 49001336-49001487
82 2000 Ver. 40100000-40100351
83 2000 Ver. 40100352-40100675
84 2000 Ver. 40100676-40101046
85 2000 Ver. 40101047-40101364
86 2000 Ver. 40101365-40101617
87 2001 Ver. 41100359-41100714
88 2001 Ver.41100359-41100714
89 2001 Ver. 41100715-41101059
90 2001 Ver. 41101060-41101509
91 2002 Ver.nr. 42100000-42100351
92 2002 Ver. 42100352-42100736
93 2002 Ver. 42100737-42101103
94 2002 Ver. 42101104-42101350
95 2002 Ver. 42101351-42101572
96 2004 jan-febr
97 2004 mars-april
98 2004 maj-juni
99 2004 juli
100 2004 aug-okt
101 2004 nov
102 2004 dec
103 2005 jan-febr
104 2005 mars-april
105 2005 april-maj
106 2005 juni
107 2005 juli-aug
108 2005 sept-okt,
nov: littera A-H
109 2005 nov: littera I-Ö
dec
110 2005 juli
diverse löneutbetalningar
111 2005 aug
diverse löneutbetalningar
112 2005 sept
diverse löneutbetalningar
113 2005 okt
diverse löneutbetalningar
114 2005 nov
diverse löneutbetalningar
115 2005 dec
diverse löneutbetalningar
116 2006 jan-febr
Arvodesräkningar
117 2006 mars-april
Arvodesräkningar
118 2006 maj
juni (littera: A-L)
Arvodesräkningar
119 2006 juni (littera: M-Ö)
juli
Arvodesräkningar
120 2006 aug-okt
Arvodesräkningar
121 2006 nov
Arvodesräkningar
122 2006 dec
Arvodesräkningar
123 2006 jan
Lönelistor
124 2007 febr
Lönelistor
125 2007 mars
Lönelistor
126 2007 april
Lönelistor
127 2007 maj
Lönelistor
128 2006-2007 Kontrolluppgifter - Skatteförteckning
129 2006 Årsjournal
130 2007 juni
diverse lönelistor
131 2007 juli
diverse lönelistor
132 2007 aug
diverse lönelistor
133 2007 sept
diverse lönelistor
134 2007 okt
diverse lönelistor
135 2007 nov
diverse lönelistor
136 2007 dec
diverse lönelistor
137 2007 jan
Arvodesräkningar
138 2007 febr-mars
Arvodesräkningar
139 2007 mars (littera: M-Ö)
april
Arvodesräkningar
140 2007 maj-juni
Arvodesräkningar
141 2007 juli-aug
Arvodesräkningar
142 2007 okt-nov
Arvodesräkningar
143 2007 dec
Arvodesräkningar
144 2007 årsjournal
145 2008 jan
diverse lönelistor: Sjö, Teknik, BBS, KOB, HUM/SAM, CF
146 2008 febr
diverse lönelistor: Sjö, Teknik, BBS, KOB, HUM/SAM, CF
147 2008 mars
diverse lönelistor: Sjö, Teknik, BBS, KOB, HUM/SAM, CF
148 2008 april
Lönelistor: Sjö, Teknik, BBS, KOB, HUM/SAM, CF
149 2008 maj
Lönelistor: Sjö, Teknik, BBS, KOB, HUM/SAM, CF
150 2008 juni
Lönelistor: Sjö, Teknik, BBS, KOB, HUM/SAM, CF
151 2008 juli-aug
diverse lönelistor
152 2008 juli
Lönelistor: Sjö, Teknik, BBS, KOB, HUM/SAM, CF
153 2008 aug
Lönelistor
154 2008 aug
diverse lönelistor + ordinarie
155 2008 sept
diverse lönelistor + ordinarie
156 2008 sept-okt
Lönelistor
157 2008 okt
Lönelistor
158 2008 nov
Lönelistor
159 2008 nov.
diverse lönelistor + ordinarie
160 2008 dec
Lönelistor: Sjö, NV, HV
161 2008 dec
Lönelistor: BBS, IKD,FOJO, Förvaltning, Bibliotek
162 2008 Arvodesräkn jan-feb.
163 2000-2004 Skatteförteckning
164 2003 Kontrolluppgifter, Redovisning
165 2005-2006 diverse lönelistor, Månadskörning
166 2007-2008 Kontrolluppgifter 2007
Skatteförteckning 2008
167 2003 Skatte och arbetsgivarinbetalningar
168 2004 Skatte och arbetsgivarinbetalningar
169 2009 jan
Lönelistor: BBS, IKD, FOJO, Förvaltningen, Biblioteket
170 2009 jan
Lönelistor: Sjö, NV,HV
171 2009 febr
Lönelistor: Sjö, NV, HV
172 2009 febr
Lönelistor: BBS, IKD, FOJO, Förvaltningen, Biblioteket
173 2009 mars
Lönelistor: Sjö, NV, HV
174 2009 mars
Lönelistor: BBS, IKD, FOJO, Förvaltningen, Biblioteket
175 2009 april Lönelistor
176 2009 maj Lönelistor
177 2009 juni Lönelistor
178 2009 juli Lönelistor
179 2009 augusti Lönelistor
180 2009 september Lönelistor
181 1979 jan-juli Lönelistor
182 1995 jan-mars Lönelistor
183 1995 apr-juni Lönelistor
184 1995 juli-sept Lönelistor
185 1995 okt-dec Lönelistor
186 1996 jan-mars Lönelistor
187 1996 apr-juni Lönelistor
188 1996 juli-sept Lönelistor
189 1996 okt-dec Lönelistor
190 1997 jan-mars Lönelistor
191 1997 apr-juni Lönelistor
192 1997 juli-sept Lönelistor
193 1997 okt-dec Lönelistor
194 1998 jan-mars Lönelistor
195 1998 apr-juni Lönelistor
196 1998 juli-sept Lönelistor
197 1998 okt-nov Lönelsitor
198 1998 dec Lönelistor
199 1999 jan-mars Lönelistor
200 1999 apr-maj Lönelistor
201 1999 juni-juli Lönelistor
202 1999 aug-sept Lönelistor
203 1999 okt-nov Lönelistor
204 1999 dec Lönelistor
205 2000 jan-feb Lönelistor
206 2000 mars-apr Lönelistor
207 2000 maj-juni Lönelistor
208 2000 juli-aug Lönelistor
209 2000 sept-okt Lönelistor
210 2000 nov-dec Lönelistor
211 2001 jan-feb Lönelistor
212 2001 jan-feb Lönelistor
213 2001 mars-apr Lönelistor
214 2001 mars-maj Lönelistor
215 2001 maj-juni Lönelistor
216 2001 juni-juli Lönelistor
217 2001 juli-aug Lönelistor
218 2001 aug-sept Lönelistor
219 2001 sept-okt Lönelistor
220 2001 okt Lönelistor
221 2001 nov-dec Lönelistor
222 2001 nov-dec Lönelistor
223 2001 dec Lönelistor
224 2002 jan-feb Lönelistor
225 2002 mars-apr Lönelistor
226 2002 maj-juni Lönelistor
227 2002 juli-aug Lönelistor
228 2002 juli-aug Lönelistor
229 2002 sept-okt Lönelistor
230 2002 okt Lönelistor
231 2002 nov-dec Lönelistor
232 2002 dec Lönelistor
233 2003 jan Lönelistor
234 2003 feb Lönelistor
235 2003 mars Lönelistor
236 2003 april Lönelistor
237 2003 maj Lönelistor
238 2003 juni Lönelistor
239 2003 juli Lönelistor
240 2003 augusti Lönelistor
241 2003 sept Lönelistor
242 2003 okt Lönelistor
243 2003 nov Lönelistor
244 2003 dec Lönelistor
245 2004 jan Lönelistor
246 2004 feb Lönelistor
247 2004 mars Lönelistor
248 2004 apr Lönelistor
249 2004 maj Lönelistor
250 2004 juni Lönelistor
251 2004 juli Lönelistor
252 2004 aug Lönelistor
253 2004 sept Lönelistor
254 2004 okt Lönelistor
255 2004 nov Lönelistor
256 2004 dec Lönelistor
257 2005 jan Lönelistor
258 2005 feb Lönelistor
259 2005 mars Lönelistor
260 2005 apr Lönelistor
261 2005 maj Lönelistor
262 2005 juni Lönelistor
263 2005 juli Lönelistor
264 2005 aug Lönelistor
265 2005 sept Lönelistor
266 2005 okt Lönelistor
267 2005 nov Lönelistor
268 2005 kontrolluppgifter 2005
269 2006 jan Lönelistor
270 2006 febr Lönelistor
271 2006 jan-febr Lönelistor
272 2006 mars Lönelistor
273 2006 april Lönelistor
274 2006 maj Lönelistor
275 2006 juni Lönelistor
276 2008 mars-april Arvoden
277 2008 maj-juni Arvoden
278 2008 juli-aug Arvoden
279 2008 sept-okt Arvoden
280 2008 nov-dec Arvoden
281 2008 dec Arvoden
282 2009 jan-febr Arvoden
283 2009 mars-apr Arvoden
284 2009 apr-okt Arvoden