Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Central förvaltning Högskolan i Kalmar
Serie
Sök

G1d3 - Kassabokföringens huvudregister KR-1

Plats
Anmärkning
Mikrofilmade och överförda till Riksarkivet.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1977/8 RA mikrofilm nr 10255 (20214)
- 1978/79 RA mikrofilm nr 10543 (20508)