Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F4a - Faste- och vittnesbrev

Plats
Anmärkning
Begränsad tillgänglighet
Serien förvarad i arkivkartong.
Innehåller rättsligt utfärdade faste- och vittnesbrev på egendomar, merparten pergamentsbrev. Flertalet berör fastigheter ägda av Huseby bruk, men häri finns även några handlingar med annan proveniens
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1569--1652 Begränsad tillgänglighet
1569, 1616, 1637, 1652
2 1694-1702 Begränsad tillgänglighet
1694, 1698, 1702:1, 1702:2
3 1705-1733 Begränsad tillgänglighet
1705, 1733:1, 1733:2
4 1734-1745 Begränsad tillgänglighet
1734, 1737, 1739, 1745
5 1746-1747 Begränsad tillgänglighet
1746:1, 1746:2, 1747
6 1755-1762 Begränsad tillgänglighet
1755, 1760, 1762:1, 1762:2
7 1764-1766 Begränsad tillgänglighet
1764, 1766
8 1776-1797 Begränsad tillgänglighet
1776, 1795 (skadad), 1797
9 1802-1807 Begränsad tillgänglighet
10 1808-1809 Begränsad tillgänglighet
11 1810 Begränsad tillgänglighet
12 1811 Begränsad tillgänglighet
13 1811-1812 Begränsad tillgänglighet
14 1814-1820 Begränsad tillgänglighet
15 1822-1827 Begränsad tillgänglighet