Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F4c - Fastighets- och åtkomsthandlingar

Plats
Anmärkning
Begränsad tillgänglighet.
Serien förvarad i arkivkartong.
Innehåller spridda handlingar om åtkomst, fastighetsköp, uppbud och fasta/lagfarter samt inteckningar; häri även tingsbevis rörande egendomar och ägor. Sorterade alfabetiskt efter gård.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1773-1965 Blidingsholm - Hackekvarn (1759-1882), Brändeborg (1823-1831), Bräkenskalla (1956-1957), Degerhaga (1944, 1956-1958), Diö järnbruk (1834), Ebbön (1924, 1940-1956), Elnaryd (1944-1965), Finnanäs (1889-1958)
2 1651-1870 Forsa (1651-1870)
3 1767-1962 Grimslöv Sunagård - Skatelöv socken (1827-1828); Gäddegölshult - Almundsryd socken (1767); Hagstad - Kalvsviks socken (1903); Horjeboda - V. Torsås socken (1920, 1941); Horjemo - V. Torsås socken(1777-1822); Hyltan - Agunnaryd socken (1928-1962); Hår
4 1608-1959 Kalvshaga - Kalvsvik socken (1946-1959); Kläcklinge - Kalvsvik socken (1708-1758); Krokstorp - Skatelöv socken (1931-1943); Kull - V. Torsås socken (1737); Kvarnhult - Almundsryd socken (1766-1779); Köp - V Torsås socken (1956-1959); Lästa gods - Blä
5 1749-1962 Nöbbele - Vederslöv socken (1749-1962),
6 1734-1962 Oby säteri - Blädinge socken (1953-1961),
Odensjö Lockagård - Skatelöv socken (1953-1973)
Odensjö Tegelbruk - Skatelöv socken (1956-1962)
Osby - Skatelöv socken (1734-1924, häri även om gården Hassle under Osby);
7 1756-1947 Rimshult - Almundsryd socken (1788-1806), Rotahult - Almundsryd socken (1774); Sandåsen - Almundsryd socken (1756-1804); Siggaboda - Almundsryd socken (1783); Sjöabol - även kallat Snugge i Vederslövs socken (1774-1854, 1928-1939); Sjöaryd - Urshult
8 1755-1957 Ströby Gertonsgård - Skatelöv socken (1800-1832); Ströby Månsagård - Skatelöv socken (1846); Ströby Naglagård - Skatelöv socken (1808-1829); Sundslätt på Sirkön - V. Torsås socken (1755-1774); Skatelöv Norregård - Skatelöv socken (1806-1842); Skatelö
9 1643-1957 Slättesmåla - Almundsryd socken (1769-1834); Stenshult - Almundsryd socken (1740, 1884) samt en kopia av rusttjänstlängd 1789 (ifr 1879); Tröjemåla - Almundsryd socken (1791); Toftahult - Almundsryd socken (1787-1789); Toftåsa - Almundsryd socken (16
10 1703-1914 Ålshult
11 1745-1926 Hössöns (Hössö) häradsallmänning och torp därpå (bl a Nyatorp 1847) 1781-1926; handlingar rörande Vevik och Bjurkärr (skapade på häradsallmänningen Hössön) 1818-1902;
12 1759-1870 Huseby Gamlegård 1827, 23/5; Huseby Gamlegård 1827, 12/6; Huseby Jakobsgård 1759-1791; Huseby Norregård 1767-1842; handlingar rörande Joseph Stephens köp av Huseby från grevarna Malcolm och Hugo Hamilton 1867-1870;