Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

B2 - Utgående korrespondens

Plats
Anmärkning
Serien innehåller kopior på framförallt utgående affärskorrespondens. Jfr även volymserie E1
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1952-1954 Jfr G18:2
- 1955-1962 Saknas
- 1969-1981 Saknas
1 1934-1940 Huseby bruk A-Ö; 11/4 1934 - 11/4 1940
2 1935-1938 Huseby bruk 4/11 1935 - 28/12 1938
3 1940-1941 Huseby bruk A-Ö 12/4 1940 - 31/7 1941
4 1941-1943 Huseby bruk 1/8 1941 - 13/7 1943; häri även enstaka inkomna brev
5 1944-1948 AB HB-Produkter A-Ö, t o m jan. 1948
6 1947-1954 AB HB-Produkter A-Ö; offerter
7a 1963-1968 Utgående korrespondens
7b 1966-1976 Utgående korrespondens
8 1982-1984 inbunden
9 1985-1986 1986 inbunden
10 1987
11 1988
12 1989
13 1990