Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

B3b - Utgående order - AB HB-produkter

Plats
Anmärkning
Serien innehåller spridda följe- och ordersedlar på utgående varor och levererade produkter. Jfr B4
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1946-1948 Snickerifabriken
2 1948-1951 Snickerifabriken
3 1949-1950 27/9 1949 - 31/5 1950
4 1949-1955 Spridda år: 1949, 1953-1955
5 1950 1/6 - 31/12; Snickerifabriken
6 1951 1/2 - 31/12; Snickerifabriken
7 1952-1954 Order via Carlsson i Växjö och Almgren i Diö
8 1952 1/1 - 30/8 1952
9 1952 11/8 - 31/12 1952
10 1953
11 1953-1954
12 1954
13 1954
14 1954
15 1954-1955
16 1955-1956
17 1955-1956 27/6 1955 - 20/3 1956; spridda order
18 1955-1956