Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

B3c - Utgående order - Häryds bruk

Plats
Anmärkning
Serien innehåller spridda följe- och ordersedlar på utgående varor och levererade produkter.
Jfr BIV.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1949 Häri även utgående order ifrån egendomarna Nennesholm och Mässeberg