Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

B4a - Utgående fraktsedlar för järnväg - Huseby bruk

Plats
Anmärkning
Serien innehåller fraktsedlar för järnvägsfrakt ifrån Vislanda
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1941-1944 30/6 1941 – 5/7 1944
2 1944-1946 sept 1944 till febr 1946
3 1946-1947 mars 1946 till juni 1947
4 1947-1949 fr o m 30/4 1947
5 1947-1948 fr o m okt 1947; häri även för AB HB-Produkter och Florence Stephens
6 1950 fr o m 7/7 1950
7 1951-1955 23/5 1951 – 26/11 1955