Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

B4b - Utgående fraktsedlar för järnväg - AB HB-Produkter

Plats
Anmärkning
Serien innehåller fraktsedlar för järnvägsfrakt ifrån Vislanda
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1949
2 1951 4/1 – 16/8 1951
3 1951 16/8 – 31/12 1951
4 1952 1/2 – 18/7 1952
5 1953-1954
6 1954 spridda
7 1955-1956 7/5 1955 – 29/11 1956