Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D1 - Gjuterijournaler

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges.
Se även volym D2:6, som innehåller diverse gjuteri- och verkstadshandlingar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1847-1869 Tablå över tackjärnsblåsningen vid Åminne masugn - se Ö1:2.
1a 1876-1879 4/11 1876 till 20/12 1879
1b 1877-1878 till 22/3 1878
2 1878-1879 börjar 30/3 1878
3 1880-1882
4 1884-1886
5 1946 Lösblad
6 1947 Lösblad
7 1948
8 1949-1950
9 1872- 1930 luckor Blåsningsjournal vid Huseby bruk 1872-1873, 1875, 1888, 1890, 1897, 1912, 1914, 1925, 1930
10 1880-1882 Rapport från klensmedjan, juli - dec. 1880
Rapport från klensmedjan, juli - dec. 1881
Rapport från klensmedjan, jan. - sept. 1882
Rapport från klensmedjan okt. – dec. 1882