Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D3 - Mejeri- och provmjölkningsjournaler

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges.
Volymerna 1-9 innehåller mejerijournaler, volymerna 10-14 innehåller mjölkjournaler och volymerna 15-27 provmjölkningsjournaler.
Se även G IVA och G IVB.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1872-1878 börjar nov. 1872
2 1879-1882 till okt. 1882
3 1882-1886 nov. 1882 till juli 1886
4 1886-1890 aug. 1886 till febr. 1890
5 1890-1895
6 1899-1905
7 1906-1912
8 1913-1922 till febr. 1922
9 1922-1933 mars 1922 till sept. 1933
10 1929-35 sept. 1929 till juli 1935
11 1937-1941 juli 1937 till okt. 1941
12 1941-1944 börjar okt. 1941
13 1945-1946 till sept. 1946
14 1946-1949 okt. 1946 till maj 1949
15 1872-1874 börjar nov 1872; diverse uppgifter om kalvarna
16 1885-1895 diverse uppgifter om kalvar, tjurar och grissuggor
17 1896-1908 diverse uppgifter om kalvarna
18 1909-1918 1909-1914, 1917-1918; diverse uppgifter om kalvarna och om kornas betäckningar
19 1920-1921 till febr. 1921
20 1940-1942 22/11 1940 till 19/8 1942; kontrollräkningar och fodervägningslistor
21 1942-1944 16/9 1942 till 27/78 1944; kontrollräkningar och fodervägningslistor
22 1944 25/8 1944 till 24/11 1944
23 1945-1948 18/6 till 26/6 1948; kontrollräkningar och fodervägningslistor
24 1948 18/8 till 10/12 1948; kontrollräkningar och fodervägningslistor
25 1949-1952 22/2 till 2/5 1952; kontrollräkningar och fodervägningslistor
26 1954-1956 10/3 1954 till 10/8 1956; kontrollräkningar och fodervägningslistor
27 1951-1952 15/6 1951 till 8/9 1952; Oby säteri; fodervägningslistor
28 spridda år Diverse anteckningar om mjölkningar och mejeriprodukter i lösbladsformat; förvarade i kapsel
29 1925-1930 Förskottsutbetalningar och mjölkningsjournal