Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D4 - Spannmåls- och kraftfoderjournaler

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges.
Jämför även F XVII (kvarn- och såganläggningar).
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1868 Spannmålsjournal
2 1869 Spannmålsjournal
3 1873 Spannmålsjournal
4 1872-1873 börjar okt. 1872; kornbok - innehåller uppgifter om in- och utmald säd och om kreaturens utfodring
5 1874 Spannmålsjournal
6 1875 Spannmålsjournal
7 1876 Spannmålsjournal; även ett antal lagerkonton som exempelvis krut, hudar, fotogen etc
8 1906-1907 1/5 1906 - 28/2 1907
9 1910-1911 Spannmåls- och kraftfoderjournal; kreaturskonto och diverse andra konton
10 1916-1922 1/12 1916 - 18/4 1922; foderjournal
11 1923-1926 Spannmåls- och kraftfoderjournal; kreaturskonto och diverse andra konton
12 1927-1932 Spannmåls- och kraftfoderjournal; kreaturskonto och diverse andra konton
13 1933-1938 till febr. 1938; spannmåls- och kraftfoderjournal; kreaturskonto och diverse andra konton
14 1938-1940 mars 1938 till aug. 1940; Spannmåls- och kraftfoderjournal; uppgifter om ved till folket
15 1943-1945 1/10 1943 - 30/4 1945; spannmålsjournal
16 1909-1910 börjar 1 mars 1909; spannmåls- och kraftfoderjournal; uppgifter om skogseffekter - Ålshults gård
17 1909-1910 börjar 1/3 1909; spannmåls- och kraftfoderjournal; uppgifter om skogseffekter - Weviks gård
18 1911-1919 Spannmåls- och kraftfoderjournal; uppgifter om skogseffekter - Weviks gård
19 1938-1945 nov. 1938 till maj 1945; spannmålsjournal för utgårdarna och Oby säteri
20 1944-1945 sept. 1944 till maj 1945; spannmålsjournal; diverse uppgifter om djurbesättningen - Oby säteri
21 spridda år Diverse anteckningar om spannmål och kraftfoder; förvarade i arkivbox
22 spridda år Diverse anteckningar om spannmål och kraftfoder; förvarade i arkivbox
23 1945 Varurapport (spannmål och kraftfoder Huseby bruk 1/1 – 31/10 1945
24 1945 Varu- och kreatursrapport (fodermedel kreatur) Huseby bruk 1/1 – 30/9 1945
25 1947 Magasinsjournal (över fördelad råg, vete, havre, kli, blandsäde) - Huseby bruk