Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D5 - Liggare och förteckningar rörande djurbesättningen

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges.
Se även D III, D IV, G IVA och G IVB.
Observera att tidsuppgifterna endast är ungefärliga!
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1875-1893 börjar nov. 1875; kreatursbok
2 1910-1920 Fårstambok del 1
3 1910-1920 Fårstambok del 2
4 1935-1938 Ladugårdsjournal, innehåller uppgifter om kalvningar, betäckningar och slaktade och döda djur
5 1938-1947 Uppgifter rörande fåren
6 1930-talet saknas Förteckning över kallblodsston. Arkivvolymen saknas sedan 2007
7 1940-talet Diverse uppgifter rörande korna
8 1942 Förteckning över hönsen och deras ägg
9 1940-talet Diverse uppgifter rörande tjurar och kor; förvaras i pärm
10 1940-talet Diverse uppgifter rörande hästarna, premieringar, stamtavlor etc; förvarade i pärm
11 1940-talet Slaktjournal för ladugården, bl a uppgifter om hudtuberkulinprov; förvarade i pärm
12 spridda år Diverse handlingar rörande djurbesättningen; förvarade i arkiovbox
13 1940-1944 Kalvningsjournal Huseby bruk 1/11 1940-24/12 1944
14 1945 Kobesättningsjournal (årsräkenskaper) för ladugården vid Oby
15 1947-1949 Kobesättningsjournal (årsräkenskaper) för ladugården vid Huseby