Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D6 - Lager- och inventarieböcker

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1867-1878 Inventariebok, stående inventarier vid Huseby bruk med underlydande
2 1879-1887 Inventariebok, stående inventarier vid Huseby bruk med underlydande
3 1888-1898 Inventariebok, stående inventarier vid Huseby bruk med underlydande -- tiden skiftar för de olika enheterna
4 1917, 1931 Inventariebok, stående inventarier vid Huseby bruk med underlydande
5 1885-1886 tom aug. 1886; materialbok rörande smidesvaror
6 1945 nov. 1945; Inventarieförteckning för gjuteriet och smedjan
7 1945 nov. 1945; inventarieförteckning för Huseby såg och kolugnar
8 1945 nov. 1945; inventarieförteckning för sågen och gjuteriet på Huseby och för sågen i Ängadal
9 1945 nov. 1945; inventarieförteckning för Ängadals såg
10 1945 nov. 1945; inventarieförteckning för snickerifabriken, cikelsågverket och hyvleriet
11 1947 1/1 till 8/7 1947; inventarieförteckning för Ekvallens vedlager, sågtimmer i flottled 1 jan. till juni 1947
12 1949 Brädgårdsinventering
13 1950 Brädgårdsinventering
14 odaterad, 1900-tal Brädgårdsinventering
15 1946 Lager- och utlastningsjournal för Huseby såg
16 1947 Lager- och utlastningsjournal för Huseby såg
17 1948 Lager- och utlastningsjournal för Huseby såg
18 1949-1950 till juli 1950; lager- och utlastningsjournal för Huseby såg
19 1946-1947 Lager- och utlastninsgjournal för Ulvö ångsåg
20 1945 1/5 till 30/11 1945; magasinsjournal
21 1945-1947 1/12 1945 till 31/5 1947; magasinsjournal
22 1957 Förteckning över Florence Stephens tillgångar och skulder, daterad 31/12 1957
23 1879-1974 Huseby Mekaniska Verkstad Gjuteri och Smedja, 1879;