Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D7a - Journaler rörande arbetet: dagsverks- och arbetsjournaler

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges.
Se även G9A och G9B.
Volymerna 1-40 är dagsverksjournaler och volymerna 41-44 är arbetsjournaler.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1872
2 1874-1876 till jan. 1876
3 1876-1877 febr. 1876 till jan. 1877
4 1877-1878 febr. 1877 till jan. 1878
5 1878 febr. till dec. 1878
6 1879-1881
7 1882-1883 till sept. 1883
8 1883 okt. till dec. 1883; häfte
9 1884-1885 till juni 1885
10 1885-1887 juli 1885 till mars 1887
11 1887-1889 april 1887 till aug. 1889
12 1890-1891 till maj 1891
13 1892-1894 till mars 1894
14 1894-1897 april 1894 till okt. 1897
15 1897-1901 okt. 1897 till maj 1901
16 1901-1905 juni 1901 till april 1905
17 1905-1907 till maj 1905
18 1908-1911
19 1912-1915
20 1916-1919
21 1920-1923 till juli 1923
22 1923-1927 börjar aug. 1923; pärmen trasig
23 1928-1932 till april 1932
24 1932-1933 maj 1932 till maj 1933
25 1933-1937 juni 1933 till juli 1937
26 1938-1939 Folianthyllan juni 1938 till april 1939; häfte. Foliant
27 1939-1940 Folianthyllan maj 1939 till aug. 1940; häfte. Foliant
28 1944-1947 Folianthyllan nov. 1944 till juni 1947; häfte. Foliant
29 1947-1948 Folianthyllan juli 1947 till okt. 1948; häfte. Foliant
30 1951-1952 Folianthyllan aug. 1951 till okt. 1952; häfte. Foliant
31 1952-1953 Folianthyllan nov. 1952 till okt. 1953; häfte. Foliant
32 1945-1946 sept. 1945 till mars 1946; vid sågen; häfte
33 1949-1950 okt. 1949 till dec. 1950; vid sågen; häfte
34 1951-1954 1951 vid sågen; häfte; innehåller även uppgifter för perioden maj-aug. 1954
35 1953-1954 juli 1953 till april 1954; vid sågen; häfte
36 1945-1946 jan. till juli 1945 och nov. 1945 till jan. 1946; vid brädgården; häfte
37 1947-1948 juli 1947 till sept. 1948; ospecifierat; häfte
38 odaterad juli till mars 19?? ; ospecifierat; häfte
39 1929 Vid Torne gård; spannmålsrapport för 1929; häfte
40 1945-1946 dec. 1945 till febr. 1946; för Torsås bevakningstraktat; diverse anteckningar om sågade bräder; häfte
41 1872-1879 börjar nov. 1872
42 1880 häfte
43 1881 häfte
44 1882 häfte
45 1882-1885 Handlingar rörande dagsverken och diverse andra arbeten; förvarade i kapsel
46 1886-1898 1886-1889, 1895-1898
handlingar rörande dagsverken och diverse andra arbeten; förvarade i kapsel
47 1899-1917 1899-1900, 1902, 1905-1906, 1909, 1911-1917
handlingar rörande dagsverken och diverse andra arbeten; förvarade i kapsel
48 1919-1946 1919-1920, 1921-1923, 1927-1929, 1946
handlingar rörande dagsverken och diverse andra arbeten; förvarade i kapsel
49 1944-1945 Dagsverksjournal nov. 1944 – april 1945
50 1945 Dagsverksjournal (stenografiska anteckningar) för Häryd och Virestorp; häri även kassajournal för dito 1945
51 1945-1946 Dagsverksjournal för Törnåkra gård (Öja sn) 1/3 1945 - 16/8 1946
52 1946 Dagsverksjournal för Törnåkra gård (Öja sn) 1/10-29/11 1946
53 1947-1948 Dagsverksjournal för sågen 16/7 1947 – 15/3 1948
54 1948-1949 Dagsverksjournal för brädgården 1/11 1948 -17/7 1949
55 1948-1949 Dagsverksjournal för Huseby bruk 1/11 1948 – 31/3 1949
56 1949-1950 Dagsverksjournal för Huseby bruk 1/4 1949 – 31/3 1950