Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D7b - Journaler rörande arbetet: Arbetstids- och övertidsjournaler

Plats
Anmärkning
Serien består av häften.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1954-1955 ifrån april 1954 till april 1955; arbetstidsjournal
2 1956 febr. 1956; arbetstidsjournal
3 1956 april till okt. 1956; arbetstidsjournal
4 1956-1957 nov. 1956 och febr. till mars 1957; arbetstidsjournal
5 1937-1953 Övertidsjournaler (12 st.): 1937; 1/11 1938 – 31/10 1939; 1941; nov. 1944 till 31/7 1945 ; 1/8 1945 till nov. 1947 (ej fullständigt förd); 1950(sågverket, brädgården, lastbilarna); 1950 (gjuteriet); 1950 (snickerifabriken); 1951 (sågverket, lastbilar