Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D8 - Huseby kvarnar - malet spannmål

Plats
Anmärkning
I arkivbox. Kvittensböcker på malet spannmål vid Huseby kvarnar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1928-1930 Utlämnad statsäd ifrån Huseby kvarn - se D9:14
1 1944
2 1944
3 1945
4 1945
5 1946