Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D9 - Kund- och leverantörsregister

Plats
Anmärkning
I arkivbox om inget annat anges.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1950-tal i pärm
2 odaterat Sorterat på ort.