Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

D10 - Övriga liggare och förteckningar

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1871 Diversejournal
2 1982 Diversejournal
3 1889-1892 till 10/6 1892; förteckning över avsända brev
4 1892-1897 12/6 1892 - 21/8 1895, 5/11 1896 - 10/6 1897; förteckning över avsända brev
5 1914-1918 25/5 1914 - 7/11 1918; förteckning över avsända brev
6 1955-1956 26/5 1955 - 13/11 1956; förteckning över avgående post; frimärkskassa för samma tidsperiod
7 1955-1957 26/5 1955 - 1/2 1957; förteckning över ankommande post
8 1943-1944 1/10 1943 till 22/8 1944; statjournal; häfte
9 1946-1947 Vagnsrulla; häfte
10 1948-1951 Vagnsrulla; häfte
11 1944-1945 ifrån juli 1944 till juli 1945; leverantörjournal
12 1956 1/5 - 14/8 1956; leverantörsjournal
13 1944-1945 ifrån sept. 1944 till maj 1945; kundjournal
14 1928-1930 Statutlämning av tullsäd ifrån Huseby kvarn (utlämnad och försåld spannmål)