Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

E1 - Affärsbrev och affärskorrespondens - Huseby

Plats
Anmärkning
Serien förvarad i arkivbox om ej annat anges.
Innehåller spridda affärsbrev och affärskorrespondens
för Huseby bruk.
Senare volymserien innehåller även spridda enstaka brev av delvis personlig karaktär till Florence Stephens.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1867-1882 1867-1871, 1873-1882
2 1883
3 1884
4 1885
5 1886
6 1887-1889
7 1890-1892
8 1893
9 1894-1895
10 1896
11 1897-1898
12 1899-1900
13 1901
14 1902
15 1903
16 1904
17 1905
18 1906
19 1907
20 1908
21 1909
22 1910
23 1911
24 1911
25 1911
26 1912
27 1912
28 1913
29 1914
30 1915
31 1916
32 1917
33 1918
34 1919
35 1920
36 1921
37 1922
38 1923
39 1924
40 1925
41 1926
42 1927
43 1928
44 1929
45 1930
46 1931
47 1932
48 1933-1934
49 1934-1936 A-Ö; häri även utgående brevkopior
50 1935-1937 Lösa årsvis ordnade affärsbrev och affärshandlingar
51 1937-1939 Häri även offerter
52 1938-1941 Lösa årsvis ordnade handlingar
53 1939-1940 A-Ö ; 10/4 1939 – 31/5 1940
54 1940-1941 A-Ö; 1/6 1940 – 18/2 1941
55 1941 A-Ö; 19/2 1941 – 31/7 1941
56 1941 A-Ö; 1/8 – 13711 1941
57 1941-1942 A-Ö; 14/11 1941 – 26/2 1942
- 1941-1943 Jfr B2:4
58 1942 A-Ö; 27/2 – 26/6 1942
59 1942 A-Ö; 27/6 - 30/9 1942
60 1942-1943 A-Ö; 1/9 1942 - 10/2 1943
61 1943 A-Ö; 10/2 till 30/6 1943
62 1943 A-Ö; 1/7 - 31/12 1943
63 1944 A-Ö; 1/1 – 30/5 1944
64 1944 A-Ö; 29/5 – 31/10 1944
65 1945 A-F; häri även kopior på utgående brev
66 1945 G-K; häri även kopior på utgående brev
67 1944-1945 L-R; häri även kopior på utgående brev
68 1944-1945 S-T; häri även kopior på utgående brev
69 1944-1945 Z-Ö; häri även kopior på utgående brev
70 1942-1943 Spridda affärsbrev
71 1944-1945 Spridda affärsbrev
72 1944-1945 Brev om nybyggnader, maskiner; häri även ritningar
73 1945-1946 Häri även offerter och ritningar; även brev rörande AB HB-Produkter; korrespondens (även utgående brevkopior) med Raul Österlund AB 1945
74 1946-1949 Spridda affärsbrev
75 1946 A-F; häri även utgående brevkopior
76 1946 G-L; häri även utgående brevkopior
77 1946 M-R; häri även utgående brevkopior
78 1946 Sa-St; häri även utgående brevkopior
79 1946 Sv-St; häri även utgående brevkopior
80 1946 V-Ö; häri även utgående brevkopior
81 1947-1049 A-B; häri även utgående brevkopior
82 1947-1949 C-D-G; häri även utgående brevkopior
83 1947-1949 H-K; häri även utgående brevkopior
84 1947-1949 L-M-O-P-R; häri även utgående brevkopior
85 1947-1949 Sa-St; häri även utgående brevkopior
86 1947-1949 St-Sö; häri även utgående brevkopior
87 1947-1949 T-U; häri även utgående brevkopior
88 1947-1949 V-Ö; häri även utgående brevkopior
89 1950-1952 A-K
90 1950-1952 K-S
91 1950-1952 S-Ö; häri även utgående brevkopior
92 1952-1955 N-O; häri även utgående brevkopior
93 1951-1954 Spridda brev rörande K.F. (Kooperativa föreningen; Konsumtionsföreningen
94 1952-1954 Offerter (maskiner, tjänster mm)
95 1953-1955 A-Ö; häri även utgående brevkopior
96 1952-1953 Kravbrev – både för Huseby bruk och AB HB-Produkter
97 1953-1954 Kravbrev – både för Huseby bruk och AB HB-Produkter
98 1954-1955 Kravbrev –för Huseby bruk, AB HB-Produkter och Häryds bruk
99 1950-talet Spridda affärsbrev
100 1950-talet Spridda affärsbrev
101 1950-talet Spridda affärsbrev
102 1950-talet Spridda affärsbrev
103 1950-talet Spridda affärsbrev
104 1950-talet Spridda affärsbrev
105 1950-talet Spridda affärsbrev; häri även utgående brevkopior
106 1950-talet Brev med Powell Duffryn angående köp av massaved; häri även utgående brevkopior
107 1960-1978 Spridda brev, flera av privat karaktär till Florence Stephens;
A-Ö, Inkommande korrespondens, 1967-1974; Till förvaltningen Huseby (advokat Fredrik Zethreus)