Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

E2a - Affärsbrev AB HB-Produkter

Plats
Anmärkning
Förvarad i arkivbox
Häri finns även kopiebrev på utgående korrespondens
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1947 Spridda år, kontrakt; skog och skogsprodukter
2 1946-1947 A-Ö
3 1947-1948 In- såväl som utgående korrespondens 1/1 1947 till 30/6 1948
4 1948
5 1948-1955 Affärsbrev ifrån Färg & Ferniss Fabriks AB Arvid Lindgren & Co
6 1949 A-K
7 1949 L-Ö
8 1950-1951 A-F
9 1950 G-M
10 1950 N-Ö
11 1949-1951 A-K
12 1951 L-Ö
13 1951-1954 Korrespondens med IDIG AB [Ingenjörsfirman D.I. Gyllenspira AB]
14 1952 A-K
15 1952 L-Ö
16 1954-1956 Brev om maskinerbjudanden, maskinreklam
17 1951-1955 A-Ö
18 1950-1955 Korrespondens med String Design A; häri även ritningar och räkningar
19 1951-1954 Rekvisitioner G-Ö
20 1955 Rekvisitioner
21 1955 Rekvisitioner
- 1954-1955 Kravbrev - se E1:98