Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

E2b - Affärsbrev - Gjuteriet

Plats
Anmärkning
Förvarad i arkivbox
Gjuteriet tillhörde under denna tid AB HB-Produkter men var en separat verksamhet häri.
Serien innehåller även enstaka kopiebrev på utgående korrespondens.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1946-1947 Häri även utgående brevkopior; 1/1 1946 – 30/6 1947
2 1946-1949 Allmän korrespondens
3 1947-1948 1/7 1947 – 30/6 1948
4 1949-1950 A-O; t o m 30/6 1950
5 1948-1950 P-Ö; t o m 30/6 1950
- 1949 Se även E2B:7
6 1950-1954 A-Ö; häri även utgående brevkopior
7 1950 Brev 1/7 till 31/12 1950; häri finns även enstaka brev ifrån 1949
8 1951 Brev 2/2 till 31/12 1951
9 1951-1952 A-L; 1/2 1951 till 31/12 1952