Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

E3 - Affärsbrev - Häryds bruk med underlydande fastigheter

Plats
Anmärkning
Förvarad i arkivbox
Häryds bruk i Gnosjö socken ägdes av fröken Florence Stephens på Huseby. Hon ägde även egendomen Nennesholm-Mässeberg som redovisas ihop med Häryds bruk.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1947 A-Ö; häri även utgående brevkopior
2 1947-1951 Häri även utgående brevkopior
- 1954-1955 Kravbrev - se E1:98