Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

E5 - Övrig korrespondens

Plats
Anmärkning
Förvarad i arkivbox.
Innehåller spridda inkommande handlingar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1892-1896 Brev ifrån familjen Stephens till förvaltaren på Huseby; Oscar Gummesson
2 1897-1934 Brev ifrån Joseph Stephens till förvaltaren på Huseby August Johnsson; luckor: 1919,1921-24,1932; häri även kassarapport för bruket 1933
Jfr även E1:11-48
3 1940-1943 Svenska lantarbetsgivarförening – information, skrifter; häri bl a Mejeritekniska meddelanden 1946:6
4 1946-1948 Södra Sveriges trävaruförening, circulärskrivelser och trävarupriser
5 1955 Korrespondens rörande finska arbetare finska arbetare vid Huseby – arbetskraftsimport till Huseby ifrån Finland; merparten av breven på finska