Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F1a - Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Kronologiska dokument

Plats
Anmärkning
Serien innehåller spridda äldre handlingar och räkenskapsfragment som tillhört godsarkivet på Huseby; materialet sträcker sig ifrån 1600-talet och fram till tiden strax efter grevarna Hamiltons överlåtande av godset till Joseph Stephens (år 1867).
Serien förvaras i arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1630-1871 , spridda Spridda äldre handlingar (nr 1-119) som tidigare varit deponerade på Växjö stifts- och landsbibliotek (Ms fol. 176) fram till 1983; gravationsbevis och domstolshandlingar mm; häri en 1600-talshandling (Allbo ting 1630 29/11, syn på Lästa (Blädinge sn
2 1698-1861 Spridda äldre handlingar som tidigare ingått i Personhistoriska Samfundets arkiv (sedan 1940 i Stockholm stadsarkiv) och sedan 1969-1983 varit deponerade på Växjö stifts- och landsbibliotek (Ms fol. 306); innehåller:
3 1643-1699 Kronologiskt ordnade spridda dokument
4 1700-1730 Kronologiskt ordnade spridda dokument
5 1732-1749 Kronologiskt ordnade spridda dokument
6 1751-1779 Kronologiskt ordnade spridda dokument
7 1780-1789 Kronologiskt ordnade spridda dokument
8 1790-1799 Kronologiskt ordnade spridda dokument
9 1800-1818 Kronologiskt ordnade spridda dokument
10 1820-1867 Kronologiskt ordnade spridda dokument
11 odaterade Odaterade handlingar ifrån 1700-tal till ca 1845
12 1625-1863 Avskrifter på äldre handlingar; ordnade efter ursprungshandlings datering; häri flera kungliga privilegiebrev för Huseby bruk (bl a drottning Kristinas 1643 och -45); flertalet avskrifter gjorda på 1920-talet av Svenska Arkivbyrån Stockholm för Flore