Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F1b - Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - ämnesordnade handlingar

Plats
Anmärkning
I arkivbox.
Olika mappar/fascikelblad med handlingar ordnade efter specifika ämnen. De äldre ordnade av George Stephens.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1741-1838 Handlingar i omslag rörande:
1) Havbältans ålfiske (vid Ålshult) spridda 1771-1820
2) Frälseräntor spridda 1741-1837
3) Kladd till Husebybeskrivning insänd av greve
Hamilton till Tunelds geografi (publicerad 1838)
- 1749-1867 Tvist rörande Holmabro (Almundsryd sn) - se F15a:1.
2 1781-1858 (1869, 187 Beskrivningar till förrättningskartor; häri även yngre kartbeskrivningar ifrån Stephens epok 1869, 1871 och 1947
3 1600- o. 1700-tal Fragmentariska och defekta handlingar
4 ej specificerat Stämpelpapper; spridda äldre handlingar som sammanförts på grund av sina stämplar av George Stephens; innehåller bland annat inteckningsprotokoll och domstolshandlingar.
5 1850-1862 Inventarielistor på Huseby corps de logis (herrgården/Slottet). Sex olika listförteckningar som upptar innehåll i våning och rum. Flera odaterade ifrån Hamiltonepoken. Två daterade 1850 respektive 1862 (jfr F2C:1).
- 1600-talet - 1867 Fastighetshandlingar för Huseby med underlydande egendomar se volymserie F4A och
F4C
- 1744-1857 Äldre räkenskaper (kapital- och avräkningsböcker mm) se G1:1-12