Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F1c - Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Arkivförteckningar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Odaterade, före 1858 Hänvisningsserie Hänvisning se F2C:2; Två äldre arkivförteckningar för enskilda handlingar vid Huseby godsarkiv; häri omnämns flera äldre köpehandlingar med stadsfästa datum och år