Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F2b - Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok - Ämnesordnade dokument

Plats
Anmärkning
Serien innehåller handlingar som berör familjen Stephens ägarepok. I serien finns i några fall ( volymer F2B:4 och F2B:7). ämnesordnade handlingar i akter från år då Huseby övergått i statlig äg. Jämför med serie F3C
I arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1868-1955 Handlingar i omslag rörande:
2 1868-1972 Handlingar rörande hästar:
Handlingar 1865-1955;
Språngsedlar, språngrullor m.m., 1952-1972;
Språngsedlar, anmälningssedlar m.m, 1955-1956
3 1956-1972 Handlingar rörande hästar:
Handlingar 1956-1970;
Anmälningssedlar m.m., 1959-1972;
Försäkringar, 1960-1972;
Handlingar 1965;
Anbud 1972
4 1957-1985 Handlingar rörande el:
5 1958-1970 Handlingar rörande dikning och invallning:
Dikningsföretag 1-6, 1958-1961, Invallningsföretag 1-2, 1959-1961;
Förslag till invallning för torrläggning av åker - Lantbruksnämnden i Kronobergs län, 1970
6 1944-1971 Arrendekontrakt jordbruk, 1944-1969;
7 1955-1964 Korrespondens med Svenska Gulf Oil Co AB ang. försäljningskontrakt, 1955-1957;
Fullmakter och avtal, 1955-1957;
Korrespondens angående anställda på gårdarna, 1955-1962;
Handlingar rörande Sågverks AB, Gunnar Grennström, 1955-1964
8 1956-1970 Korrespondens med Petris Spannmåls AB, Carl Petri ang. likvid för spannmålsleveranser, 1956;
9 1957-1981 Granskningsrapporter avseende preliminärt skatteavdrag m.m., 1957;
10 1959-1981 Iglabäcken, täckdikning, gödselstad, ritningar, beräkningar, korrespondens, 1959-1960;
11 1964-1981 Korrespondens angående badplats vid sjön Salen, 1964;
12 1951-1956 Berl Gutenberg, egna accepter; inbunden 1955
- 1869, 1871 Inteckningsprotokoll 1869 o. 1871 om grevarna Hamiltons överlåtna egendom till Joseph Stephens
se F1A:1
- 1871, 1908, 1947 Beskrivningar till förrättningskartor;
- 1966-1959 Handlingar rörande ombyggnader och renovering vid Huseby se F3E:1