Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F2c - Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok - Arkiv

Plats
Anmärkning
Serien innehåller handlingar som berör familjen Stephens ägarepok.
I arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1873-1979 Spridda år och brev; innehåller information om Huseby samlingar, böcker, enskilda föremål, utställningar och donationer mm.
Häri även inventarieförteckningar på Huseby corps de logis ifrån 1867, 1882, 1906, 1918 och 1944 (jfr F1B:5)..
2 1800-tal Två äldre arkivförteckningar för enskilda handlingar vid Huseby godsarkiv; häri omnämns flera äldre köpehandlingar med stadsfästa datum och år
3 Förteckning över gravyrsamlingen på Huseby; häri fröken Florence Stephens anteckningsbok om densamma och en maskinskriven förteckning upprättad utifrån denna av Wilhelm Penser 1979-12-06.