Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F31a - Handlingar rörande sjöarna: sjön Salen

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox
Serien innehåller till största delarna handlingar rörande sjön Salens sänkningar, och handlingar från de debatter och domstolsförhandlingar som fördes. I serien ingår också handlingar som rör Helige å och vattenfallen vid Huseby och Osby; detta på grund av att ovan nämnda ställen påverkades av sjösänkningen. Även avskrifter av äldre handlingar ingår i serien. Dessa handlingar har använts som inlägg i debatten, antingen för eller också emot en sjösänkning.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1655-1871 Häri avskrifter av äldre dokument 1655ff; även originaldokument 1710-1852.
2 1891-1917
3 1918-1921
4 1922-1923
5 1924
6 1925-1926
7 1927-1928
8 1929
9 1930-1931
10 1932 jan-juni
11 1932 juli-december
12 1933-1936
13 1337-1973
14 1964-1976 Vattendom med tillhörande korrespondens angående Åsnens reglering
15 1973-1990 Handlingar angående ombyggnad av damm i sjön Salen
16 odaterat Odaterade och defekta handlingar
17 - Kartor över sjön Salen och Husebyån
18 spridda år Häri även tidningsklipp angående sjön Åsnen (jfr F31B) och Mörrumsån
19 odaterat Konceptskrivelser av Joseph Stephens och Florence Stephens, utkast och inlagor