Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F31b - Handlingar rörande sjöarna: sjön Åsnen

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Serien innehåller till största delarna handlingar rörande sjön Åsnens sänkningar, och handlingar från de debatter och domstolsförhandlingar som fördes.
I serien ingår även handlingar som berör Mörrumsån och Hackekvarn, enär dessa platser debatterades i samband med sjösänkningsföretagen.
Häri ingår avskrifter av äldre handlingar, vilka har använts som inlägg i debatten, antingen för eller också emot en sjösänkning.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1622-1896 Avskrifter av äldre handlingar (årtalen anger ursprungsdokumentens upprättandeår).
2 1833-1891
3 1902-1925
4 1926-1927
5 1928-1935 Inga handlingar från 1931-1933
Häri en ägoförteckning ifrån 1935 till "karta i 7 blad" över Åsnen (upptar alla ägare av sjö- och strandområden vid Åsnen). Kartan ej påträffad.
6 1936
7 1939-1967 Inga handlingar från 1937-1938, 1941-1953, 1958 samt 1961-1963
8 1967 Åsnen regleringsförslag F66
9 1968-1978
10 1921-1931 Hackekvarn- Ekeforsmålet: 1921-1925, 1928, 1931
11 1981 Åsnens regleringsförslag F77-2, nr 1
12 1981 Åsnens regleringsförslag F77-2, nr 2
13 1981 Åsnens regleringsförslag F77-2, nr 3
14 odaterat Kartor och diagram samt defekta handlingar och konceptskrivelser.
Häri karta med beskrivning från 1821 på södra delen av sjön Åsnen samt Mörrumsström vid Hackekvarn.