Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F31c - Handlingar rörande sjöarna: övriga sjöar

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox
Serien innehåller till största delarna handlingar rörande sjösänkningar i diverse olika sjöar, främst Virestadssjöarna, och handlingar från de debatter och domstolsförhandlingar som fördes.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1869-1938 Virestadssjöarnas sänkning -handlingar 1869, 1920, 1923-1938
2 1853-1954 Djurleåns torrläggningsföretag (Tävelsås och Ö. Torsås socknar) - 1932-07-17
- spridda år Tidningsklipp se F31A:18