Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F32 - Sjömalm och myrmalm

Plats
Anmärkning
Kronologiskt ordnade.
Serien innehåller bland annat mutsedlar och rapporter från bergmästaren i nionde distriktet.
Även i F31A och F31B kan det finnas sporadiska anteckningar om sjö- och myrmalm.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1708-1856 Handlingar rörande sjö- och myrmalm.
Häri även uppgifter om blåsning vid Huseby masugn och tackjärnstillverkning -jfr volymserie D1.
2 1857-1919 Handlingar rörande sjö- och myrmalm
3 1920-1929 Häri även sjömalmskartor på sjön Salen av Carl Terberg, 1921
4 1930-1979 Häri även odaterade handlingar