Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F5 - Anställningskontrakt och arrenden Begränsad tillgänglighet

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1723-1864 Kronologiskt ordnade
2 1870-1880 Kronologiskt ordnade
3 1882-1947 Kronologiskt ordnade
4 1822-1927 Kontrakt ordnade på namn; häri även odaterade
5 1741-1926 Soldatkontrakt och handlingar rörande soldattorp och soldatrotar; soldattorpssyner mm.
Förteckning se bilaga 1b.
Jfr soldattorpssyner i F13:1
6 1933-1944 Entreprenadkontrakt med firmor om arbete på Huseby. Häri även ett odaterat kontrakt.
7 1667-1957 Arbetskontrakt - anställnings- och städjekontrakt; årsvis ordnade
8 1824-1957 Spridda kontrakt, bl a leveranskontrakt; kontrakt rörande ålfisket och handelsboden; städjebevis och kontrakt rörande emottagandet av städja
9 1948-1985 Anställningsavtal, betyg m.m. 1948-1956;