Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F6 - Försäkringar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 spridda år Försäkringsbesked, mestadels brandförsäkringar (bland annat från 1808, 1837, 1846 och 1851)
2 spridda år Ansvarighets- och brandförsäkringar
3 spridda år Försäkringsbesked rörande: 1) gröda, foder och konstgödsel; 2) lastbil ”Volvo”; 3) lastbil ”Chevrolet”; 4) personlig lösegendom; 5) traktor ”John Deere”
förvarade i pärm
4 1950-talet Brand- , hem- och kreatursförsäkringar; förvarade i pärm
5 1950- och 1960-talet Brandförsäkringar; förteckning över de olika försäkringsställena
förvarade i pärm
6 1952-1954 Rapporter till riksförsäkringsanstalten rörande olycksfall i arbetet
förvarade i pärm
7 1950- och 1960-talet Brandförsäkringar; uppgifter om arrenden
förvarade i pärm
8 1843-1954 Spridda år; häri även för Häryds bruk 1951-1954
9 1937-1947 Uppsagda försäkringar
10 1932-1949 Spridda år: 1932-35, 1947-49; S.L.O. (=Svenska lantbrukarnas olycksfallsförsäkringsbolag); häri även dagsverks- och löneuppgifter till gruppförsäkring S.L.O.
11 spridda år Spridda försäkringshandlingar
12 1939-1951 Spridda: 1939-40, 1950-51; arbetsolycksfall vid Huseby bruk, jfr F16:10 och F16:13
13 1946-1947 Arbetsskador vid olycksfall
14 1942-1949 1945 saknas
15 1947-1957 Häri även för Häryds bruk och egendomar
16 1949-1951 Korrespondens med S.L.O. och riksförsäkrings-anstalten; häri även för AB HB-Produkter
17 1954-1969 Försäkringsbrev och annulerade försäkringar
18 1957-1989 Korrespondens med riksförsäkringsverket, 1957-1967;
19 - Tomma försäkringsblanketter