Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F7 - Ansökningshandlingar

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox.
Serien innehåller ansökningshandlingar från personer som sökt arbete på Huseby och även vissa avgångsbetyg.
F7:1-4 alfabetiskt ordnade på efternamn.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 spridda år A-F
2 spridda år G-K
3 spridda år L-O
4 spridda år P-Ö
5 1866-1963 Spridda kronologiskt ordnade handlingar om anställningar; häri även brev ifrån platsförmedlingsbyråer
6 spridda år Diverse spridda handlingar om anställningar