Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F9 - Reklammaterial och prislistor

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox om inget annat anges.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 spridda år Reklam och prislistor från Huseby bruk
2 spridda år Dublettexemplar av handlingar i F9:1
3 spridda år Dublettexemplar av handlingar i F9:1
4 spridda år Priskuranter
5 spridda år Priskuranter
Band
6 spridda år Inkommen reklam, även av privat karaktär