Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F10a - Handlingar rörande vägar

Plats
Anmärkning
Förvarade i arkivbox om inget annat anges.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1695-1918 Spridda handlingar rörande vägar mellan åren 1714 till 1918 (ifrån 1695 finns en avskrift gjord på 1900-talet); häri om landsvägen mellan Skåne och Växjö; Högalidsvägen (mellan Nöbbeled (Vederslöv sn) och Gottåsa (Skatelöv sn); vägen mellan Huseby, O
2 1919-1979 Häri om den nya vägsträckningen och bron över Helige å (1938 och 1953) samt expropriationsmålet i samband med denna; ombyggnad av Torne bro (1949); häri även odaterade handlingar om vägunderhållet på Hössön mm
- 1770-1889 Om Holmabro, Almundsryd socken se F15a:1.