Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F11 - Tidningar och tidskrifter

Plats
Anmärkning
Serien förvarad i arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1865-1935 Folianthyllan Tidningar och tidskrifter; vissa tidningar innehåller artiklar av och om George Stephens; häri även engelska tidskriften Farm and Home vilken Joseph Stephens prenumererade på (jfr korrespondens med John D. Field).
Förteckning se bilaga 1d. Foliant
2 1873-1978 Tidningsklipp; om Huseby, kungligheter, konst, dödsannonser mm; spridda år
3 1886-1964 Tidningar, även defekta – en del artiklar berör Huseby; spridda år;
4 1980-1983 Tidningsartiklar om Huseby
- spridda år Tidningsklipp angående sjöarna salen, Åsnen mfl - se F31A:19.