Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F12 - Skogen och dess produkter

Plats
Anmärkning
Inbundna om ej annat anges.
Serien bör kompletteras med uppgifter från F17:1
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1871-1876 Trävarujournal
2 1877-1879 Trävarujournal
3 1934-1936 ifrån 1/11 1934 till nov. 1936; trävaror och skogseffekter
4 spridda år Uppgifter om skogen och dess produkter; ej kronologiskt ordnad; förvarade i arkivbox
5 1955-1971 Handlingar avseende skogsbruket, 1955-1971;
6 1965-1985 Skogsbruksplan, 1965-1975;
Skogsbruksplan, 1976-1985;
Försäljning av skog på rot, 1982-1983;
Skogsbruksplan, 1984-1988;
Skogsvård m.m., 1985
7 1966-1990 Virkesredovisningar m.m.
8 1975-1982 Stämplingshandlingar